Hijyen sertifikalarımıza ve işletmelerimizde Covid-19 nedeniyle uygulamakta olduğumuz hijyen uygulamalarına buradan ulaşabilirsiniz.

TR
Ever Hotel Europe

REZERVASYON AYDINLATMA METNİ

Rezervasyon Formunda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

 

Değerli Misafirimiz;

 

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Ever İstanbul Avrupa Otelcilik Turizm Tic. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”)

10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde konaklama yapabilmek için gelen değerli misafirlerimiz hakkında hazırlanmıştır.

 

Rezervasyon yapabilmek için doldurulan rezervasyon formu aracılığıyla paylaştığınız kimlik bilgileri (ör: ad, soyadı, TC kimlik numarası, pasaport numarası, sizinle beraber kalacak kişilerin ad, soyadı, TC kimlik numarası, doğum tarihi) iletişim bilgisi (ör: Telefon numarası, adres e-mail adresi) ile sınırlı olan kişisel verileriniz sunulan konaklama hizmetinde veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, müşteri memnuniyetin sağlanabilmesi, otel konaklama rezervasyonunuzun oluşturulması çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması amacıyla işlenmektedir.

 

İletişim bilgileriniz verilmiş olan veya verilmesi planlanan hizmetler ile ilgili tarafınıza kampanya bilgilendirmeleri yapabilmek amacıyla açık rızanıza dayanarak, diğer işleme faaliyetleri kapsamında kalan kişisel verileriniz ise KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak kısmen veya tamamen bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla yetkili kamu kurum kuruluşlarına, hizmet aldığımız hukuk bürosuna aktarılabilecektir.

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Göztepe Mah. No:2/K3 Bağcılar İST. adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvk@everhoteleurope.com e-posta adresine iletebilirsiniz.