Hijyen sertifikalarımıza ve işletmelerimizde Covid-19 nedeniyle uygulamakta olduğumuz hijyen uygulamalarına buradan ulaşabilirsiniz.

TR
Ever Hotel Europe

KREDİ KARTI AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

 

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden EVER İSTANBUL AVRUPA OTELCİLİK TURİZM TİC. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

İşbu form aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, telefon, adres, e-mail, kart no, tarih, cvv ve açıklanan kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak, ödeme alabilmek ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Bu veriler tamamen güvenilir bir şekilde alınmakta ve amaç dışında kullanılmamaktadır.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Göztepe Mah. No:2/K3 Bağcılar İST. adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvk@everhoteleurope.com e-posta adresine iletebilirsiniz.